KONKURS #myDedicante

 

Co zrobić, żeby wziąć udział w Konkursie?

1. Wrzuć zdjęcie z biżuterią Dedicante na swój profil na Intagramie

2. Otaguj zdjęcie @dedicante.pl i dodaj hashtag #mydedicante

3. Raz w miesiącu wybierzemy najlepsze zdjęcie i nagrodzimy je bonem o wartości 200 zł na zakupy w naszym sklepie www.dedicante.pl

 

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą #myDedicante

2. Organizatorem Konkursu jest właściciel firmy Dedicante ZOE -Borowski Bartłomiej, ul. Bydgoska 16, 78-600 Wałcz

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w każdym miesiącu  zostanie ogłoszony jeden zwycięzca  na profilu Instagram dedicante.pl https://www.instagram.com/dedicante.pl/

4. Bon o wartości 200 zł zostanie wysłany w formie elektronicznej na e-maila.

5. Konkurs rozpoczyna się w marcu 2020 i trwa do marca 2021.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego

lub opiekuna prawnego.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) Uczestnik musi posiadać konto na Instagramie

 

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest co miesiąc bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie internetowym Dedicante: www.dedicante.pl.

2. Organizator konkursu pokrywa koszty wysyłki.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,

którzy w czasie trwania konkursu, dodali zdjęcie na swoim profilu na Instagramie z biżuterią Dedicante, otagowali zdjęcie @dedicante.pl oraz w opisie zamieścili hashtag #mydedicante

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po upływie danego miesiąca.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć na wiadomość wysłaną za pośrednictwem Instagrama.

7. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Dedicante.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Dedicante sp. z o.o.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Instagram, ani z nim związany.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na stronie internetowej Dedicante www.dedicante.pl/mydedicante